Agregátor obsahu Agregátor obsahu

10.03.2023 V Bruselu jednali ministři spravedlnosti EU

V pátek 10. března v Bruselu zasedala justiční část Rady ministrů EU pro spravedlnost a vnitro. Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedl náměstek ministra Karel Dvořák.

Jednání bylo zahájeno debatou o reakci na zločiny spáchané v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině. Následně ministři sdíleli své zkušenosti s překonáváním překážek, které brání ve členských státech účinnému přístupu ke spravedlnosti. „Za jednu z klíčových otázek přístupu ke spravedlnosti považujeme adekvátní specializované justiční vzdělávání, které je nezbytné zejména pro zvýšení dostupnosti soudů pro osoby se specifickými potřebami, zajištění řízení vstřícného k dětem, poskytnutí odpovídající podpory obětem trestných činů a dalším zranitelným skupinám.  Za reálnou překážku v přístupu ke spravedlnosti však můžeme považovat i nedostatek zdrojů, a to personálních i finančních," uvedl Karel Dvořák.

Rada dále projednala zprávy o pokroku ohledně vyjednávání směrnice o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření EU a směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku. Na základě Belgie a švédského předsednictví byla na program pracovního oběda zařazena výměna zkušeností s bojem proti organizovanému zločinu spojeného s drogami.

Odpolední část jednání byla kromě jiného věnována aplikaci Listiny základních práv EU či boji proti rasismu a antisemitismu. „Česká republika zahájila proces přípravy národní strategie boje proti antisemitismu. Podobně jako strategie EU se i my zaměřujeme na tři hlavní priority: bezpečnost, vzdělávání a podporu židovského života", dodal náměstek Karel Dvořák.

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

 

Náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

10. března 2023