Agregátor obsahu Agregátor obsahu

02.12.2021 Ukončení služby Elektronického monitorovacího systému „náramků“

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na informace Probační a mediační služby k ukončení Elektronického monitorovacího systému (EMS) „náramků". O dlouhodobých problémech ze strany dodavatele jsme od Probační a mediační služby věděli a průběžně o nich informovali. Připravili jsme se proto na variantu, že dojde k ukončení elektronického monitorovacího systému.

Probační a mediační služba okamžitě zahájila dohledovou činnost formou fyzických namátkových kontrol. O této změně Probační a mediační služba informovala všechny zainteresované subjekty.

Příprava nového řešení elektronického monitorování osob je delší dobu ve vysokém stádiu příprav a bude předložena novému vedení ministerstva spravedlnosti, které bude moci rozhodnout o dalším postupu.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

2. 12. 2021