Agregátor obsahu Agregátor obsahu

31.03.2023 Účast českých soudců a státních zástupců na odborném vzdělávání v Bavorsku

V rámci trvalé spolupráce Ministerstva spravedlnosti ČR a Ministerstva spravedlnosti Svobodného státu Bavorsko, která je součástí aktivit realizovaných Česko-bavorskou pracovní skupinou pro přeshraniční spolupráci, byla 5 zástupcům české justice umožněna účast na odborném vzdělávání pořádaném bavorskou stranou. V březnu 2023 se 2 čeští státní zástupci a jeden soudce zúčastnili třídenního odborného semináře zaměřeného na mezinárodní spolupráci v trestních věcech.

Seminář poskytl odpovědi na otázky týkající se poskytování a vyžadování právní pomoci mezi jednotlivými státy. Účastníci se dozvěděli, jak zacházet s žádostmi cizích států a jak vyhotovit vlastní žádost. Velká část školení byla věnována různým druhům právní pomoci. Toto téma hodnotili čeští účastníci jako velmi přínosné, neboť jak Německo, tak i ČR jsou jakožto členské země EU vázané většinou stejnými mnohostrannými mezinárodními úmluvami a postup při vyhotovování právní pomoci by měl být shodný. Účastníci rovněž ocenili možnost vyslechnout si, jak postupuje Německo při přijímání právní pomoci a vyvarovat se tak chyb při zasílání svých požadavků. Dále si vyjasnili, jak nazírá Německo na některé úkony a jaké problémy jsou s tím spojeny a co je z tohoto důvodu nutno uvést, aby byl pochopen smysl požadované pomoci. Jde především o úkony, které mají v jednotlivých státech různý režim, popřípadě je jeden ze států vůbec nezná. Účast na semináři byla pro české účastníky vítanou příležitostí k neformálnímu osobnímu setkání s německými kolegy, s nimiž v minulosti komunikovali pouze písemně.

Na podzim se zúčastní dalších odborných seminářů v Bavorsku 2 soudci z ČR.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

31. března 2023