Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.04.2021 Štrasburský soud: whistleblowery je třeba chránit i ve státních institucích

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku upřesnil možnosti státních zaměstnanců veřejně kritizovat poměry ve své instituci. V daném případě ukrajinská státní zástupkyně veřejně upozornila na korupční praktiky nadřízeného, za což následně dostala výpověď. Podle štrasburského soudu takový postup nebyl přiměřený.

Štrasburský soud Titulní strana Zpravodaje KVZ 01 2021musel v případu Goryaynova proti Ukrajině vážit na jedné straně povinnost loajality ke svému zaměstnavateli a na straně druhé možnost oznámit protiprávní postupy na pracovišti. Ochranu oznamovatelů je podle štrasburského soudu třeba zajistit tehdy, kdy je zájem veřejnosti na znalosti dané informace tak silný, že převáží i nad povinností loajality. Více informací a stručné shrnutí najdete v novém čísle Zpravodaje KVZ

Ve čtvrtletně vydávaném Zpravodaji, který připravuje Kancelář vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti, naleznete anotace i dalších aktuálních případů. Evropský soud pro lidská práva se v předchozím čtvrtletí věnoval například důkladným osobním prohlídkám u vězňů nebo vyhoštění cizinců na základě utajovaného materiálu zpravodajské služby. Zabýval se také tajně pořízenou fotografií partnerky známého politika pro bulvární média před porodnicí či otázkou práva na styk s dítětem po zániku registrovaného partnerství, kde právní i biologickou matkou byla pouze jedna z partnerek.

Štrasburský soud se také poprvé zabýval stížností spojenou se současnou pandemií koronaviru. Konkrétně řešil, za jakých podmínek může někdo před soudem namítat, že vnitrostátní opatření v boji proti onemocnění covid-19 jsou nedostatečná.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.