Agregátor obsahu Agregátor obsahu

25.04.2022 Štrasburský soud vyjasnil postup k ochraně komunikace advokátů s klienty u zabavené elektronické korespondence

Evropský soud pro lidská práva se v nedávném rozsudku zabýval ochranou důvěrnosti komunikace v případu zabaveného mobilního telefonu a počítače advokáta podezřelého z účasti na trestné činnosti. Podle štrasburského soudu musí existovat dostatečné procesní záruky, aby nedošlo k porušení práva na respektování privilegované korespondence. V aktuálním čísle lidskoprávního Zpravodaje přinášíme podrobné shrnutí případu.

Ve zmíněném rozsudku Särgava proti Estonsku štrasburský soud uznal, že komunikaceTitulní strana Zpravodaje KVZ 01 2022 advokátů s jejich klienty požívá zvláštní ochrany. Advokátům lze sice v tomto směru uložit i povinnosti, zejména když existují věrohodné důkazy o jejich účasti na trestném činu, státy však musejí přijmout právní úpravu s dostatečnými procesní zárukami proti svévolným a nepřiměřeným zásahům do této korespondence. Měl by být také stanoven postup provádění filtrace obsahu v zabavených elektronických zařízeních, pokud se v něm nachází i privilegovaná komunikace advokáta s klienty.

V novém čísle Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva najdete shrnutí i dalších důležitých rozsudků. Jedná se například o dva rozsudky k internetovým médiím včetně povinností správce internetového portálu deindexovat článek obsahující citlivé osobní údaje nebo odhalit identitu autorů komentářů zveřejněných na diskusních fórech internetového deníku. Štrasburský soud se dále zabýval možností účasti na soudním jednání formou videohovoru, domácím násilím, přípustností vyhoštění duševně nemocného člověka nebo stanovením horní věkové hranice u příspěvku na bydlení pro mladé rodiny.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.