Agregátor obsahu Agregátor obsahu

14.02.2023 Stát musí účinně vyšetřovat případy sexuálního násilí, zdůraznil štrasburský soud

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že při vyšetřování obtěžování na pracovišti musí příslušné orgány zohlednit i mocenskou nerovnováhu mezi zúčastněnými. Více informací k rozsudku naleznete v aktuálním čísle Zpravodaje KVZ k lidským právům.

Podle štrasburského rozsudku C. proti Rumunsku žalovaný státTitulní strana Zpravodaje KVZ 04 2022 nenaplnil svůj pozitivní závazek účinně vyšetřit tvrzené sexuální obtěžování stěžovatelky jejím nadřízeným. Evropský soud rumunským orgánům zejména vytkl, že nenařídily psychologické vyšetření stěžovatelky a ve svých rozhodnutích se dopustily necitlivých a stigmatizujících výroků ohledně jejího soukromého života. Navíc ji bez náležitého odůvodnění konfrontovaly s podezřelým, čímž jí neposkytly ochranu před sekundární viktimizací.

V novém čísle čtvrtletníku Kanceláře vládního zmocněnce jsme připravili i shrnutí dalších významných rozsudků štrasburského soudu. Přečíst si tak můžete anotace k tématům ochrany duševně nemocných při testování léků, určování věku u žadatelů o azyl, povinnosti státu repatriovat vlastní občany, pěstování konopí pro vlastní potřebu nebo právu vězňů na přístup k pornografii.

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.

 

Kancelář vládního zmocněnce

14. února 2023