Agregátor obsahu Agregátor obsahu

06.06.2022 Společné jednání ministrů spravedlnosti Slovenska a Česka: Češi i Slováci podporují EU v oblasti mezinárodních sankcí

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se dnes zúčastnil pracovního jednání se svou slovenskou kolegyní, ministryní spravedlnosti Máriou Kolíkovou. Projednali spolu současnou situaci na Ukrajině a mezinárodní sankce, ale také priority českého Ministerstva spravedlnosti pro blížící se předsednictví v Radě EU. Setkání se uskutečnilo „na půl cesty" v Brně za přispění brněnského magistrátu a primátorky Markéty Vaňkové.

 

Témata setkání:

  • Situace na Ukrajině a mezinárodní sankce
  • Online soudní řízení a digitalizace justice
  • České předsednictví v Radě EU

 

Situace na Ukrajině a mezinárodní sankce


Ministr spravedlnosti na jednání se slovenskou ministryní spravedlnosti Máriou Kolíkovou uvedl, že Česká republika plně podporuje úsilí EU v oblasti mezinárodních sankcí, materiální podpory i stíhání válečných zločinů. „Dnešní setkání jsem naplánoval z jednoduchého důvodu. Tím je blížící se předsednictví v Radě EU. S paní ministryní jsme se shodli ve všech zásadních tématech a postojích. Chtěl bych paní ministryni poděkovat, že přijela do mého rodného města a že jsme mohli velmi podrobně probrat otázky týkající se dnešní doby a aktuálních témat. Děkuji paní ministryni také za příslib maximální podpory Slovenské republiky v době předsednictví," uvedl Pavel Blažek.

 

Jsem velmi ráda, že jsme měli možnost se s panem ministrem potkat osobně. Hovořili jsme velmi vážně o tématech, která souvisí s českým předsednictvím, a diskutovali jsme také nad současnou situací na Ukrajině. Společně vnímáme důležitost, aby se řádně vyšetřily všechny trestné činy, které se v těchto dnech páchají na Ukrajině. Je to nezbytné pro demokracii v Evropě. Stejně tak je důležité, aby Ukrajina tuto válku vyhrála," uvedla Mária Kolíková.

 

Mezinárodní sankce patří především do působnosti Finančního a analytického úřadu. Nicméně za Ministerstvo spravedlnosti Pavel Blažek uvedl, že v kontextu problematiky mezinárodních sankcí tak přichází v úvahu kromě zajištění důkazů zajištění a následná konfiskace majetku, se kterým se nakládá neoprávněně v rozporu s mezinárodní sankcí. „V tomto případě by jej bylo možné považovat za nástroj trestné činnosti. Zajistit a odčerpat lze také další majetek, například pro účely peněžitého trestu," vysvětlil ministr spravedlnosti a dodal, že v tuto chvíli je nezbytné koordinovat společný postup na mezinárodní úrovni. „Společná snaha všech států Evropské unie a koordinace mezinárodních sankcí patří mezi důležitá témata blížícího se českého předsednictví," doplnil ministr spravedlnosti.

 

 

Online soudní řízení a digitalizace justice


Digitalizace státní správy, včetně digitalizace justice a poskytování digitálních služeb veřejnosti patří mezi priority vlády.

 

Za významný modernizační projekt, který už má svoje výsledky, lze označit elektronizaci jednacích síní. Dodává se jednotné nahrávací zařízení a uvažuje se o budoucím automatizovaném převodu zvukových záznamů na text," uvedl ministr spravedlnosti.

 

Klíčový je projekt na dodání moderního elektronického justičního spisu, který bude plnit všechny požadavky na elektronický systém spisové služby. Především poskytne efektivní funkce pracovníkům justice a zpřístupní digitální služby veřejnosti. „Elektronický justiční spis v budoucnu umožní nahradit současné evidenční systémy jednotnou platformou. Napomůže efektivnímu poskytování dalších digitálních služeb, například elektronického podání či přejímání metadat ze soudní evidence," vysvětlil Pavel Blažek.

 

 

České předsednictví v Radě EU

 

„Česká republika se na svou předsednickou roli pečlivě chystá. Jsem přesvědčen, že ji zvládne se ctí. Projednávaných agend v oblasti justice bude spousta a priority se vzhledem k mezinárodní situaci neustále vyvíjejí," vysvětlil ministr spravedlnosti.

 

Z hlavních priorit pak uvedl například:

  • společný postup EU v oblasti justiční spolupráce a dalších aspektů v trestních věcech v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině
  • balíček o digitalizaci justiční spolupráce
  • zvýšení ochrany zranitelných osob napříč EU, a to dětí i zranitelných dospělých

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

6. 6. 2022