Agregátor obsahu Agregátor obsahu

14.11.2022 Soudní proces bez výslechu oběti znásilnění na hlavním líčení nebyl nespravedlivý, uzavřel štrasburský soud

Evropský soud pro lidská práva včera uveřejnil rozhodnutí Málek a Černín proti České republice. V něm shledal, že i když obhajoba nemohla u hlavního líčení vyslechnout klíčovou svědkyni, oběť znásilnění, tak trestní proces nebyl nespravedlivý.

Stěžovatelé byli v březnu 2011 obviněni z účasti na znásilnění, které ohlásila paní R. G. bezprostředně poté. Obhajoba tvrdila, že dotyčná byla v silně podnapilém stavu a že k intimnímu styku s druhým stěžovatelem a další osobou došlo dobrovolně. Paní R. G. orgány činné v trestním řízení vyslechly v přípravném řízení za účasti obhájce stěžovatelů. Připustila, že předtím pila alkohol, průběh událostí si ale dobře vybavovala. Na hlavním líčení nebyla schopna v přítomnosti stěžovatelů vypovídat a opakovaně zkolabovala. Soudy za dané situace připustily jako důkaz její výpověď z přípravného řízení. Soudy nakonec prvního stěžovatele odsoudily za nepřekažení trestného činu, zatímco druhého stěžovatele za znásilnění.

I když stěžovatelé neměli příležitost vyslechnout poškozenou na hlavním líčení, nebyla dle štrasburského soudu narušena spravedlnost řízení jako celku. U výslechu poškozené v přípravném řízení byl totiž i obhájce stěžovatelů, což představuje významnou procesní záruku. Poškozená popsala události opakovaně velmi podrobně a konzistentně. Její verzi událostí podporovaly i další důkazy, zejména výpovědi svědků, kterým se svěřila bezprostředně po činu, i znalecké posudky. Ke čtení protokolu o výpovědi poškozené z přípravného řízení nadto soudy přistoupily až po neúspěšných pokusech vyslechnout ji na hlavním líčení. Námitky stěžovatelů proto štrasburský soud prohlásil za zjevně neopodstatněné a stížnost odmítl.

Rozhodnutí je konečné. Jeho úplné znění v anglickém jazyce najdete v databázi Evropského soudu pro lidská práva.

Asi měsíc po vydání rozhodnutí se objeví jeho anotace také v české databázi eslp.justice.cz.

 

Kancelář vládního zmocněnce

14. listopadu 2022