Agregátor obsahu Agregátor obsahu

23.07.2021 Ministerstvo spravedlnosti nebude nebude oznamovat jednání spočívající v nepodání průběžného oznámení za období výkonu funkce v roce 2020

Komunální politici z obcí, které letos v červnu zasáhlo ničivé tornádo, dostanou delší lhůtu pro podání povinného oznámení o svých majetkových poměrech. Na této úlevě pro dotčené starosty a místostarosty se dohodlo Ministerstvo spravedlnosti se Sdružením místních samospráv ČR.

Ministerstvo spravedlnosti dospělo v součinnosti se Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) k závěru, že nebude správním orgánům oznamovat jednání spočívající v nepodání tzv. průběžného oznámení dle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů za období výkonu funkce v roce 2020 za podmínky, že se jedná o veřejné funkcionáře obcí zasažených tornádem (Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hodonín, Týnec, Břeclav, Tvrdonice a Valtice) a zároveň dojde k podání předmětného oznámení nejpozději do 31. 8. 2021.

„Chci ministerstvu za tento vstřícný krok poděkovat. Pro komunální politiky dotčených obcí je to velká úleva. Po živelné pohromě, která jejich obce postihla, často ani nemají přístup k potřebným dokumentům a odklad lhůty pro podání oznámení je gesto, které podle našich informací oceňují," říká Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, jež pro ministerstvo provedlo místní šetření a zjistilo, kterých komunálních politiků v zasažených obcích se povinnost týká. „Jsme rádi, že jim můžeme ve spolupráci s ministerstvem i tímto způsobem pomoci," dodává S. Polčák.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti, tel.: 603-190-886

a

Lukáš Novák, tiskový mluvčí Sdružení místních samospráv, tel. 724-255-725, lukas.novak@litigocommunications.cz

 

23. 07. 2021