Agregátor obsahu Agregátor obsahu

19.10.2018 Saský ministr spravedlnosti Gemkow navštívil Prahu

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek přivítal v Praze svého kolegu saského ministra spravedlnosti pana Sebastiana Gemkowa. Tématem setkání byl boj s drogovou kriminalitou, dále systém vězeňství v obou státech, spolupráce v trestní i civilní oblasti a bilaterální spolupráce obou zemí.

Oba ministři, kteří se setkali v rámci konference „Internetová bezpečnost – IT bezpečnost a ochrana dat", si vyměnili také zkušenosti z oblasti potírání kyberkriminality, která je nyní v současném moderním světě velmi aktuálním problémem a vyžaduje systémová řešení.

„Česká republika jako jeden z prvních států v Evropě zahrnula v roce 2014 do svého právního řádu zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je regulace zabezpečení kritické informační a komunikační infrastruktury a významných informačních systémů, kam spadají mimo jiné také ministerstva a jiné důležité vysoké státní orgány. Ve stejnou dobu bylo zřízeno Národní centrum kybernetické bezpečnosti, které se v roce 2017 přeměnilo na samostatný Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost," doplnil ministr Kněžínek.

Ve zmiňovaném tématu drogové kriminality, která je bohužel stále na vzestupu i přesto, že celková kriminalita klesá, je třeba podle obou stran posílit vzájemnou spolupráci a to i mezi státními zástupci obou zemí. V oblasti vězeňství by ministr Kněžínek rád čerpal také z čerstvé zkušenosti saské strany při výstavbě moderního vězeňského zařízení. Oba ministři při setkání také ocenili velmi dobře fungující přeshraniční spolupráci například mezi justičními orgány.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

19. 10. 2018