Agregátor obsahu Agregátor obsahu

10.05.2022 Rozsudek štrasburského soudu ve věci matky a dětí je konečný

Dne 9. května 2022 panel pěti soudců Soudu odmítl žádost stěžovatelů o postoupení věci velkému senátu. Rozsudek senátu ze dne 20. ledna 2022 tak nabyl dne 9. května 2022 právní moci a je konečný.

 

Česká vláda intervenovala v řízení před Evropským soudem pro lidská práva dle čl. 36 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech. Řízení dne 20. ledna 2022 vyústilo v rozsudek, ve kterém nebylo shledáno porušení práva stěžovatelů – matky a dětí – na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy.

 

Jak vyplývá i z rozsudku štrasburského soudu, paní EM má možnost se znovu obrátit na norské soudy se žádostí o vrácení dětí do péče, resp. o stanovení styku.

 

Kancelář vládního zmocněnce

10. 5. 2022