Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.08.2023 První případ vydání osoby z Korejské republiky do České republiky

Dne 16. 8. 2023 došlo k realizaci případu vydání (extradice) osoby trestně stíhané v České republice z Korejské republiky. Vydaná osoba, původem české státní příslušnosti, která následně nabyla státního občanství Korejské republiky, byla na základě mezinárodního pátrání a žádosti o vydání Ministerstva spravedlnosti ČR zadržena v červnu 2023 na území Korejské republiky.

Hledaná osoba je v České republice trestně stíhána pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, kterým měla být způsobena škoda ve výši téměř 7 mil. Kč. Trestnou činnost páchala v letech 2012 až 2013 a poté odcestovala do Korejské republiky, kde pobývala až do svého zadržení v červnu 2023.

Žádost o vydání byla Ministerstvem spravedlnosti ČR podána na základě Evropské úmluvy o vydávání. Korejské orgány vydání povolily v červenci 2023. Vydání bylo poté realizováno orgány Policie ČR.

Jedná se o první případ, kdy Ministerstvo spravedlnosti ČR požádalo Korejskou republiku o vydání osoby, přičemž s ohledem na specifické okolnosti případu a odlišnou právní úpravu Korejské republiky bylo nezbytné, aby všechny zúčastněné složky, včetně orgánů Policie ČR, českého soudu a státního zastupitelství a Velvyslanectví ČR v Soulu, vyvinuly maximální úsilí pro úspěšnou realizaci případu.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti

16. srpna 2023