Agregátor obsahu Agregátor obsahu

17.09.2018 Proběhla poslední ze tří konferencí k civilnímu řádu soudnímu

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 14. září 2018 poslední diskuzní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Účastníci si vyslechli příspěvky autorů návrhu záměru nového kodexu a doplňující referáty dalších odborníků na civilní proces. Zazněly i příspěvky zástupců jednotlivých profesí k vybraným tématům. Poslední konference se zaměřovala na část pátou OSŘ, mediaci, rozkazní řízení a dále opětovně na témata právního zastoupení, koncentrace a dovolání. Akce se tentokrát konala na Ministerstvu spravedlnosti.

Diskutující hovořili o páté části a nutnosti jejího zachování, popřípadě zrušení a přesunu věcí do správního soudnictví. Následně se vedla diskuze o podstatě a důležitosti prvního setkání s mediátorem a o využívání mediace v soudním řízení. První odpolední blok zahájily přední špičky české advokacie a justice a vystoupil také zástupce Člověka v tísni. Přednášející hovořili o vybraných bodech věcného záměru, konkrétně o povinném právním zastoupení, koncentraci a dovolání. Závěrečná sekce se věnovala zvláštním způsobům řízení, zejména řízení rozkaznímu. Podrobný program je dostupný zde.

Vystoupení se v uvedeném pořadí ujali Petr Lavický, Stanislav Kadečka, Eva Dobrovolná, Pavel Punčochář, Robert Němec, Daniel Hůle, Tomáš Novosad, Jan Balarin, Ľubomír Drápal a závěrem Bohumil Dvořák a Silvia Kubešová. V diskuzi, která následovala po jednotlivých tematických blocích, vystoupili další odborníci z řad akademie a praxe. Na konferenci dorazilo na 110 zájemců z řad odborné veřejnosti.

Z příspěvků a diskuzí vzešly velmi zajímavé podněty a kritické myšlenky. Těmito připomínkami, včetně výhrad, které se týkaly zejména části páté, mediace, koncentrace a dovolání, se Ministerstvo spravedlnosti bude v rámci dalších rekodifikačních prací vážně zabývat.

Pro zájemce nabízíme prezentace jednotlivých vystupujících ke stažení:

Blok II: Mediace

Blok IV: Zvláštní způsoby řízení

Cílem konferencí pořádaných ministerstvem bylo představit návrh věcného záměru nového procesního kodexu a zároveň umožnit odborné veřejnosti, aby se k tomuto návrhu vyjádřila a ovlivnila jeho budoucí podobu. První konference, která se věnovala řízení v prvním stupni, proběhla 11. května v Praze, druhá, zaměřená na opravné prostředky, se pak konala 22. června v Brně.

Ti, kteří se nemohli konferencí zúčastnit osobně, mohou své připomínky uplatnit na webové adrese crs.justice.cz, kde je návrh věcného záměru civilního řádu soudního zveřejněn.

 

17. 9. 2018, Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti