Agregátor obsahu Agregátor obsahu

30.04.2019 Přehled přestupků za rok 2018 na úseku státní správy v působnosti Ministerstva spravedlnosti

V souladu s ustanovením § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, plní Ministerstvo spravedlnosti svou povinnost a v přiloženém souboru zveřejňuje přehled přestupků za rok 2018 na úseku státní správy v jeho působnosti.

Dokument je ke stažení zde.