Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.03.2023 Po kontrole soudního exekutora Juraje Podkonického podal ministr spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení

V červenci 2022 zahájilo Ministerstvo spravedlnosti na základě upozornění organizace Člověk v tísni výkon státního dohledu z moci úřední a současně provedlo kontrolu Exekutorského úřadu Praha 5, soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph. D. Upozornění informovalo o možném obcházení zákona z důvodu úhrady jedné koruny. Nyní na četné dotazy novinářů zveřejňujeme informaci, že s ohledem na závažnost pochybení podal 9. února 2023 ministr spravedlnosti Pavel Blažek návrh na zahájení kárného řízení k Nejvyššímu správnímu soudu.

V současné době je tato mimořádná kontrola, zaměřená na postup soudního exekutora v exekučních řízeních vedených pro tzv. bagatelní pohledávky, v nichž došlo k úhradě částky ve výši 1 Kč s cílem zmaření zastavení těchto exekucí, již ukončena.

  • 4. ledna 2023 byl soudnímu exekutorovi doručen protokol o mimořádné kontrole jeho úřadu, proti němuž brojil námitkami.
  • 15. února 2023 byl vyrozuměn JUDr. Juraj Podkonický, že těmto jeho námitkám nebylo vyhověno.
  • 9. února 2023 byl podán návrh na zahájení kárného řízení k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

13. března 2023