Agregátor obsahu Agregátor obsahu

16.05.2022 Pavel Blažek v Haagu: Česká republika podpoří mezinárodní vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se dnes zúčastnil pracovních jednání se zástupci Eurojustu a Mezinárodního trestního soudu v nizozemském Haagu. Jedním z diskutovaných témat bylo  společné úsilí a koordinace států EU při vyšetřování a stíhání válečných zločinů za podpory Eurojustu a potřeba co nejefektivnější spolupráce s Mezinárodním trestním soudem v této oblasti. Setkání se uskutečnilo v rámci příprav blížícího se předsednictví České republiky v Radě EU.

Témata setkání:

  • Spolupráce České republiky s Mezinárodním trestním soudem
  • Koordinační role Eurojustu v rámci vnitrostátních vyšetřování válečných zločinů páchaných na Ukrajině

Spolupráce České republiky s Mezinárodním trestním soudem

Ministr spravedlnosti na jednání s předsedou Mezinárodního trestního soudu (MTS) Piotrem Hofmańskim z Polska uvedl, že Česká republika jednoznačně podporuje kroky MTS a iniciaci vyšetřování zločinů spáchaných na území Ukrajiny.

Je zcela nezbytné zabránit beztrestnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v důsledku ruské agrese na území Ukrajiny. Proto podporujeme vyšetřování, které zahájil Mezinárodní trestní soud," uvedl Pavel Blažek a dodal, že rozhodující je v tuto chvíli koordinovat společný postup na mezinárodní úrovni. „Společná snaha států EU a koordinace mezinárodního vyšetřování i téma válečných zločinů jsou hlavní justiční priority blížícího se českého předsednictví v EU," doplnil ministr spravedlnosti.

Ministr spravedlnosti na jednání dále uvedl, že Česká republika připravuje vyslání seniorní státní zástupkyně k MTS, která má předchozí dlouholeté zkušenosti s působením u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Dále ČR připravuje mimořádný finanční příspěvek na podporu činnosti MTS a zvažuje další kroky a opatření na podporu mezinárodního vyšetřování.

Česká republika aktivně podporuje snahy mezinárodních organizací jako je Eurojust a Mezinárodní trestní soud při vyšetřování zločinů souvisejících s ruskou agresí na Ukrajině, proto se budeme snažit, aby se v nejbližších letech stal soudcem MTS český kandidát, podobně jako jím byl od roku 2012 JUDr. Robert Fremr. Výběrové řízení již běží," doplnil ministr Blažek.

Koordinační role Eurojustu v rámci vnitrostátních vyšetřování válečných zločinů páchaných na Ukrajině

Ministr spravedlnosti společně s předsedou Eurojustu Ladislavem Hamranem ze Slovenska jednali o společném úsilí členských států EU, pokud jde o ruskou invazi.

„Je nesmírně důležité, aby se důkazy o těchto závažných zločinech, které jsou na Ukrajině páchány, uchovaly. Aby nemohly být zničeny a aby mohly být použity v rámci trestního řízení vedeném v členských státech nebo Mezinárodním trestním soudem," vysvětlil ministr spravedlnosti. „Ztotožňujeme se také s tím, že by tento předpis měl být přijat co nejdříve a poskytli jsme k tomu francouzskému předsednictví maximální součinnost," dodal Blažek.

Pokud se chceme podívat do očí obětem válečného konfliktu na Ukrajině, je nezbytné tyto zločiny vyšetřit. Princip vlády práva platí i během válečných konfliktů, a to pro všechny strany konfliktu. Děkuji České republice, že se zasazuje o to, aby válečné zločiny byly spravedlivě vyšetřeny a jejich pachatelé potrestáni," uvedl prezident Eurojustu Ladislav Hamran.

Státní zástupci činí v rámci svých pravomocí vše potřebné pro to, aby přispěli na mezinárodní úrovni ke společnému úsilí identifikace a možného následného potrestání válečných zločinů," sdělila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

16. 05. 2022

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek na jednání v Eurojustu a Mezinárodním trestním soudu v Haagu, Nizozemsku.