Agregátor obsahu Agregátor obsahu

30.08.2021 Ověřování notářských listin apostilou pro účely jejich použití v zahraničí od října provedou notáři

Ministerstvo spravedlnosti informuje žadatele o ověření listin do zahraničí. Od 1. září 2021, resp. od 1. října 2021 dochází ke změnám v ověřování listin pro účely jejich použití v zahraničí.

Pro zvýšení komfortu žadatelů o ověření dochází v souvislosti s novelou notářského řádu od 1. října 2021 k přesunu pravomoci k provádění ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři APOSTILNÍ DOLOŽKOU (APOSTILLE) z Ministerstva spravedlnosti na Notářskou komoru České republiky, která bude apostily vydávat na svých regionálních pracovištích. Odpadne tak nutnost cestovat za touto službou pouze na jeden úřad do hlavního města.

Na tuto změnu navazuje i novela zákona o správních poplatcích, která reaguje na skutečnost, že výše správních poplatků za vydání apostilní doložky nebo vyššího ověření nebyla přes rostoucí náklady od svého zavedení nikdy měněna a již dlouhodobě nereflektovala reálné náklady spojené s jejich vydáváním. Novelou se tedy výše poplatku za ověření listin do zahraničí mění. Za vydání apostilní doložky bude od 1. září 2021 vybírán poplatek ve výši 300,- Kč a za vyšší ověření ve výši 100,- Kč. Nezbytné zvýšení poplatků bude vyváženo úsporou času i nákladů na cestování, a to díky možnosti řešit alespoň část ověřovací agendy v regionech.

Další podrobnější informace k uvedeným změnám naleznete na stránkách justice.cz a na webových stránkách Notářské komory ČR.

 

Mgr. Vladimír Řepkatiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

30. 8. 2021