Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.11.2022 Omluva Ministerstva spravedlnosti ČR panu Petru Michalovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Petru Michalovi, jednatelovi společnosti PESKIM s.r.o,, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 a následně Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 v tzv. trestní věci Dopravní podnik nezákonné trestní stíhání, a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě.

Ministerstvo spravedlnosti