Agregátor obsahu Agregátor obsahu

03.10.2022 Omluva Ministerstva spravedlnosti ČR inženýru Štikovi

Vážený pane inženýre Štiko,

            Ministerstvo spravedlnosti se Vám omlouvá za nezákonné trestní stíhání trvající od16.10.2013 do 1.9.2021 vedené na podkladě nezákonného rozhodnutí o zahájení trestního stíhání vydaného Policií České republiky, Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 dne 16.10.2013 a následně vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 a Vrchním soudem v Praze pod sp. zn. 4 To 12/2020 a sp. zn. 4 To 38/2021 (veřejně známa jako „Kauza jízdenek DP Praha") a za vzniklou nemajetkovou újmu a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku tohoto nezákonného trestního stíhání došlo ve Vašem osobním, rodinném, profesním a společenském životě, jakož i za poškození dobrého jména, cti, pověsti na veřejnosti a zdraví.