Agregátor obsahu Agregátor obsahu

07.09.2021 Od 21. září 2021 pokračují odborné justiční a závěrečné zkoušky

21. zářím 2021 pokračuje Ministerstvo spravedlnosti v realizaci odborných justičních a závěrečných zkoušek. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se musí uchazeči při vstupu do budovy ministerstva prokázat vyplněným čestným prohlášením

Podrobnosti k realizaci zkoušek najdete pod tímto odkazem.

 

Justiční čekatelé podávají žádost o vykonání odborné justiční zkoušky prostřednictvím příslušného krajského soudu. Právní čekatelé podávají žádost o vykonání závěrečné zkoušky prostřednictvím příslušného krajského státního zastupitelství.

Asistenti soudce/asistenti státního zástupce, vyšší soudní úředníci a asistenti veřejného ochránce práv doručí žádost o vykonání odborné justiční zkoušky/závěrečné zkoušky Ministerstvu spravedlnosti, oddělení personálních agend justice, Vyšehradská 16, Praha 2, nejpozději do:

  • 15. 12. předchozího roku na únorový termín zkoušek,
  • 15. 4. na červnový termín zkoušek,
  • 15. 8. na říjnový termín zkoušek.

 

7. 9. 2021