Agregátor obsahu Agregátor obsahu

23.03.2022 Novela trestního zákoníku přinese posílení vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace

Sněmovna dnes, 22. března 2022, ve třetím čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění trestní zákoník, zákon o Rejstříku trestů a další předpisy.

Novela trestního zákoníku přináší řadu změn. Za nejdůležitější z nich je možné považovat například zavedení trestnosti účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Dále se jedná o poskytnutí trestněprávní ochrany virtuálním měnám. Ty budou chráněny obdobně jako bezhotovostní platební prostředky. Napojení na nově vznikající evropský systém pro identifikaci členských států EU, které odsoudily osoby, které nejsou pouze občany Evropské unie, pak přinese efektivní výměnu informací o odsouzení této skupiny osob. To je důležitým krokem k posílení vnitřní bezpečnosti EU, zefektivnění kontroly vnějších hranic a prevenci nelegální migrace.

Sněmovní tisk 86 - novela zákona - trestní zákoník - EU.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

22. 3. 2022