Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.11.2023 Návrh novelizace znaleckého zákona míří do mezirezortního připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Plníme tak další z bodů Programového prohlášení vlády v oblasti spravedlnosti a práva, kterým je závazek k vyhodnocení nové právní úpravy výkonu znalecké činnosti a k předložení návrhu nutných změn vedoucích k obnovení fungování činnosti znalců.

„Návrh zákona je zpracován mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2023. Rád bych zdůraznil, že novelizace vzniká na základě „volání praxe". Proto je třeba zákon upravit tak, aby všechno mohlo dobře fungovat," vysvětluje náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav a dodává: „Díky předkládané novelizaci tedy dojde k odstranění hlavních aplikačních problémů koncepčně nové znalecké právní úpravy, která je účinná od ledna 2021."

Novinky:

  • Zrušení časového omezení platnosti oprávnění k výkonu znalecké činnosti znalců – fyzických osob zapsaných do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona o znalcích a tlumočnících (dále jen „předchozí právní úprava") - původně do 31. 12. 2025.
  • Prodloužení platnosti znaleckého oprávnění znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů získaného podle předchozí právní úpravy o 3 roky, tj. do 31. 12. 2028,
  • Částečné rozvolnění podmínek pro výkon znalecké činnosti formou znalecké kanceláře a znaleckého ústavu.
  • Zrušení povinného pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti u znalců – fyzických osob.
  • Dílčí změny podmínek složení vstupní zkoušky znalce.
  • Prodloužení lhůt pro zápis povinných údajů ze strany znalců do informačního systému evidence posudků na 30 dnů; v případě údaje o vyúčtovaném a přiznaném znalečném až na 90 dnů (dosud 5 pracovních dnů).

„V neposlední řadě dojde novelizací také k zefektivnění činnosti Ministerstva spravedlnosti, a to při zajištění agendy licencování znaleckých subjektů a při výkonu dohledu," dodává Stanislav.

Novela má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2025.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti 

15. listopadu 2023