Agregátor obsahu Agregátor obsahu

04.03.2022 Ministři spravedlnosti uvítali rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu zahájit vyšetřování týkající se situace na území Ukrajiny

V pátek 4. března 2022 se v Bruselu uskutečnilo první formální jednání Rady ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí (část spravedlnost) za francouzského předsednictví (FR PRES). Českou republiku zastupoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který bude Radě ministrů předsedat v druhé polovině letošního roku. Od 1. července 2022 začíná české předsednictví (CZ PRES).

Ministrům spravedlnosti členských států byla předložena zpráva o stavu prací na balíčku předpisů o elektronických důkazech. Rovněž FR PRES bude usilovat o dosažení celkového a vyváženého kompromisu mezi Radou a Evropským parlamentem.  Dále byli ministři informováni o aktuálním stavu projednávaných legislativních návrhů. Ministři také měli možnost vyjádřit se k Rozhodnutí Rady o nenávistných verbálních projevech a trestných činech z nenávisti. Pavel Blažek poděkoval francouzským kolegům za úsilí, které tomuto důležitému tématu věnují.

Ministři si vyměnili názory k tématu boje proti rasismu a antisemitismu. Česká republika vítá, že je boj proti antisemitismu a jakékoli formě rasismu konstruktivně řešen konkrétními kroky.  Ministři vyslechli informace polské delegace o případu trestního řízení iniciovaném v Bělorusku proti polskému soudci, který rozhodl o nepřípustnosti vydání osoby, člena běloruské opozice, do Běloruska.

Během oběda ministři diskutovali možnost pozastavení justiční spolupráce v trestních věcech s Ruskou federací a Běloruskem, které podnikly invazi na území Ukrajiny.  Zároveň se vyjádřili ke spolupráci členských států s žalobcem Mezinárodního trestního soudu při vyšetřování situace na Ukrajině po jejím vojenském napadení Ruskou federací. „Aktuální události budou mít nepochybně dopad i na možnosti justiční spolupráce v trestních věcech se státy, které takto bezprecedentně vojensky napadly území jiného nezávislého státu. Česká republika pozastavila justiční spolupráci v oblasti extradice s Běloruskem již po neuznaných prezidentských volbách v srpnu 2020 a v současnosti připravuje kroky k pozastavení této formy spolupráce i s Ruskou federací. Jsme připraveni plně spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem ohledně vyšetřování válečných zločinů i zločinů proti lidskosti, ke kterým ve stále větší míře dochází na území Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem," uvedl po jednání ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

V rámci třídenního zasedání Rady ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí se Pavel Blažek setkal s  místopředsedou Evropské komise  Marošem Šefčovičem.  Ve čtvrtek proběhlo jednání s komisařkou pro rovnost, paní Helenou Dalli a s komisařem pro justici, panem Didierem Reyndersem. V průběhu schůzky došlo i na otázky týkající se současné situace na Ukrajině a téma, jak účinně vymáhat sankce proti Ruské federaci. Dnes proběhla dvě bilaterální jednání, a to s německým ministrem Marco Buschmannem a finskou  ministryní spravedlnosti Annou-Majou Henriksson.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

4. 3. 2022

Společné foto ministrů spravedlnosti EU, kteří vyjadřují podporu Ukrajině.
Společné foto ministrů spravedlnosti EU, kteří vyjadřují podporu Ukrajině.