Agregátor obsahu Agregátor obsahu

08.10.2019 Ministři spravedlnosti se v Lucemburku sešli na Radě pro spravedlnost a vnitřní věci

V pondělí 7. října se v Lucemburku v rámci Rady pro spravedlnosti a vnitřní věci setkali ministři spravedlnosti. Šlo o druhé zasedání Rady během finského předsednictví v Radě EU. Delegaci České republiky vedl náměstek ministryně spravedlnosti Michal Franěk. Ministři jednali o ochraně oznamovatelů, o koordinaci boje proti korupci nebo o ochraně lidských práv.

Mezi první body jednání patřilo schválení směrnice o ochraně oznamovatelů, na jejímž sjednávání se experti Ministerstva spravedlnosti aktivně podíleli. V průběhu dopolední části Rady dále proběhla diskuze k opatřením Evropské unie proti korupci. Členské státy se shodly, že je třeba koordinovat a monitorovat boj proti korupci v rámci institucí EU. Dále je potřeba předejít zdvojení hodnocení protikorupčních opatření v členských státech, které jsou členy různých monitorovacích mechanizmů, zejména Skupiny států proti korupci GRECO a mechanizmu Úmluvy OSN proti korupci a většinově podpořily plné členství EU v GRECO.

Rada dále vyjádřila závazek k rychlému obnovení jednání o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a souhlasila s doplňujícími směrnicemi pro vyjednávání s Radou Evropy. Ministři dále přijali Závěry o Listině základních práv EU po 10 letech a shodli se, že je nutné dále zvyšovat povědomí veřejnosti o Listině a právech, která občanům Evropské unie poskytuje. Dalším bodem diskuzí byla problematika práv obětí trestných činů. Ministři se shodli, že je potřeba nejdříve zajistit řádnou implementaci již existující směrnice o právech obětí, než bude možné hovořit o nutnosti dalších legislativních opatření na úrovni EU.

Odpoledne se ministři setkali s ředitelem Agentury pro základní práva Michaelem O´Flahertym, který vyjádřil znepokojení z poklesu víry v základní práva nejen politiky, ale i občany Evropské unie. Ministři ocenili činnost Agentury a shodli se na nutnosti spolupracovat na zajištění základních práv občanů EU v rámci nových oblastí digitalizace a umělé inteligence a na tom, že je třeba dále bojovat proti projevům nenávisti a zvýšit víru veřejnosti  v základní práva.

Komise dále informovala ministry o pokroku v boji proti nenávistným projevům, který zaznamenala od podepsání Kodexu chování pro boj proti nezákonným nenávistným projevům online. Kodex podepsaly čtyři velké společnosti Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

8. 10. 2019