Agregátor obsahu Agregátor obsahu

02.11.2022 Ministr spravedlnosti zřídil Pracovní skupinu expertů pro znalecké právo

Ministr spravedlnosti pokračuje v naplňování Programového prohlášení vlády v oblasti znalectví. Již v létě předložil do legislativního procesu návrh novelizace vyhlášky o znalečném. Cílem je zvýšit odměny znalců směrem k úrovni odpovídající náročnosti a společenské potřebnosti této profese.

Aktuálně také zřídil Pracovní skupinu expertů pro znalecké právo.

Účel expertní skupiny:

  • podílet se zejména na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti znaleckého práva
  • dávat připomínky k návrhům dotýkajícím se právní úpravy znaleckého práva
  • vyjadřovat se k aktuálním výkladovým otázkám a aplikační praxi
  • dávat Ministerstvu spravedlnosti doporučení k problematice znalectví

Složení expertní skupiny:

V zájmu zajištění komplexního pohledu na danou oblast se expertní skupina skládá z odborníků z řad zainteresovaných subjektů. Tedy jak zadavatelů a příjemců znaleckých posudků, tak i jejich zpracovatelů. Jejími členy jsou proto zástupci znalecké profese a příslušných resortů, tj. zejména Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra-Dále zástupci sféry ekonomické a justiční, včetně zástupců orgánů činných v trestním řízení (státních zastupitelství a policie), dále advokátního stavu a akademické obce.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

02. 11. 2022