Agregátor obsahu Agregátor obsahu

05.04.2019 Ministr spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce předsedy/předsedkyně Vrchního soudu v Olomouci

Přihlášky do výběrového řízení je třeba doručit do 3. 5. 2019 do 16:00 na podatelnu Ministerstva spravedlnosti. Funkce bude uvolněna s účinností od 1. 10. 2019.

Podrobné informace o výběrovém řízení a přihlášku pro uchazeče najdete zde.

Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 7. 2014, č.j. 100/2014-OJ-ORGV, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudů naleznete zde.

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 10. 9. 2015, kterou se mění Instrukce MSp ze dne 25. 7. 2014, je k dispozici zde.