Agregátor obsahu Agregátor obsahu

01.06.2022 Ministr spravedlnosti navrhl jmenování předsedkyně Krajského soudu v Plzni

Vláda dnes schválila návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka na jmenování předsedkyně Krajského soudu v Plzni, JUDr. Věry Oravcové, Ph.D.

Funkce předsedy Krajského soudu v Plzni byla uvolněna s účinností od 1. února 2022, když se dosavadní předseda Mgr. Alexandr Krysl této vedoucí funkce vzdal.

Výběrová komise, jejíž jednání se uskutečnilo dne 12. května 2022, vybírala ze dvou kandidátů a dospěla k jednoznačnému závěru, že JUDr. Věra Oravcová, Ph.D., která v rámci výběrového řízení obdržela z možných 50 bodů celkem 49 bodů, je kvalitní kandidátka na funkci předsedkyně Krajského soudu v Plzni.

Věra Oravcová je odborně zdatná soudkyně s dlouholetými řídícími a manažerskými zkušenostmi, morálními kvalitami a detailním přehledem o krajském soudu i okresních soudech v jeho obvodu. V justici působí nepřetržitě od roku 1993, kdy byla po dokončení vysokoškolského studia přijata od 1. července 1993 jako justiční čekatelka. Dne 30. srpna 1995 složila odbornou justiční zkoušku a dne 3. října 1995 byla jmenována soudkyní. K výkonu funkce byla přidělena k Okresnímu soudu Plzeň-město. 1. srpna 2003 byla přeložena k Okresnímu soudu Plzeň-jih a současně jmenována do funkce předsedkyně tohoto okresního soudu. 1. ledna 2011 byla přeložena ke Krajskému soudu v Plzni. Od 1. února 2022 je pověřena zastupováním funkce předsedy tohoto krajského soudu.

Ve výběrovém řízení uspěla, protože její záměry spojené s výkonem funkce předsedkyně Krajského soudu v Plzni jsou srozumitelné a reálné a zná dokonale prostředí krajského soudu a problematiku řízení okresních soudů.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

1. 6. 2022