Agregátor obsahu Agregátor obsahu

25.10.2023 Ministr spravedlnosti navrhl jmenování 52 nových soudkyň a soudců

Vláda na svém jednání 25. října 2023 projednala a schválila návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka na jmenování 52 nových soudkyň a soudců.

Mezi kandidáty převažují ženy. Většina z navržených kandidátů zamíří na obvodní či okresní soudy. Nejvíce nováčků, deset, má zamířit na soudy v obvodu Městského soudu v Praze. Po osmi soudcích posílí okresní soudy v obvodu Krajského soudu v Plzni a Ostravě. Šest nových soudců by mělo jít na okresní soudy v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Každý o pět soudců posílí soudy v obvodu Krajského soudu v Praze, Brně a Hradci Králové. Tři noví soudci posílí okresní soudy v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dva kandidáti zamíří na Nejvyšší správní soud.

Vedení ministerstva mj. o požadavcích a jmenovacích etapách soudců jednalo v Brně na poradě s předsedy krajských soudů, a to 26. září. „Zde došlo k dohodě, kde jsme vyhověli požadavkům předsedů a navrhneme, aby se uskutečnily dvě jmenovací etapy. Jedna v listopadu a druhá, podobná, by se měla uskutečnit pravděpodobně v únoru příštího roku," uvedl Pavel Blažek.

Soudce podle Ústavy jmenuje prezident republiky. Seznam kandidátů se vždy projednává na jednání vlády. Rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování soudců vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
25. října 2023