Agregátor obsahu Agregátor obsahu

01.06.2023 Ministr spravedlnosti jmenoval na návrh vrchní státní zástupkyně novou ústeckou krajskou státní zástupkyni

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek jmenoval s účinností od 1. června 2023 na návrh vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové novou krajskou státní zástupkyni v Ústí nad Labem. Tou se stane současná náměstkyně krajského státního zástupce Mgr. Anna Puchtová.

Anna Puchtová vystudovala obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Působila jako státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem. Od 1. dubna 2018 byla náměstkyní krajského státního zástupce pro dohled a přezkum na Krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem. Specializuje se i na mimotrestní působnost; v trestní působnosti zejména na dohledovou a přezkumnou agendu nad činností podřízených státních zastupitelství.

Podrobnější životopis Anny Puchtové je na stránkách státního zastupitelství pod tímto odkazem.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
1. června 2023