Agregátor obsahu Agregátor obsahu

26.09.2023 Ministr spravedlnosti jednal v Brně s předsedy krajských soudů

Dnes se na Krajském soudě v Brně konala porada vedení ministerstva s předsedkyněmi a předsedy krajských soudů, a to také za účasti prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry. Tématem porady byl například rozpočet Ministerstva spravedlnosti, jmenovací etapa soudců nebo informace o legislativě.

Dnešní porady se kromě ministra spravedlnosti Pavla Blažka zúčastnili také jeho náměstci Antonín Stanislav, Radomír Daňhel a Karel Dvořák a vrchní ředitelé Klára Cetlová a Michal Franěk. Předsedové byli nejdříve informováni o aktuálních legislativních změnách:

  • zákonu o preventivní restrukturalizaci,
  • vyhlášce o zveřejňování soudních rozhodnutí,
  • insolvenčním zákonu, který zkracuje oddlužení na tři roky pro všechny a již prošel prvním čtením
  • zákonu o hromadném řízení a dalších změnách v legislativě.

Během porady také došlo na rekapitulaci rozpočtových opatření či diskusi o navýšení platů nesoudcovského personálu. Peníze na platy administrativních pracovníků soudy již mají k dispozici.

Ostatní projednávaná témata:

  • problematika hybridní pošty
  • problematika justičních kandidátů
  • problematika zastavování „marných exekucí" atd.

Další porada, kam budou pozváni i předsedové vrchních a nejvyšších soudů se uskuteční 5. prosince 2023 v Praze.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

26. září 2023