Agregátor obsahu Agregátor obsahu

29.05.2023 Ministr Pavel Blažek v Kroměříži jednal s předsedy nejvyšších, vyšších a krajských soudů

Na Justiční akademii v Kroměříži se v pondělí 29. května 2023 uskutečnilo pracovní jednání vedení Ministerstva spravedlnosti se zástupci nejvyšších, vyšších a krajských soudů. Pozvání přijali také zástupce Parlamentu ČR, ředitelka Probační a mediační služby a generální ředitel Vězeňské služby ČR. Pracovní jednání navázalo na schůzku z 18. května 2023. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek tak potřetí s představiteli justice projednal aktuální přípravy návrhu na změnu výpočtového koeficientu pro určování platových základů soudců. Na pracovním jednání se také hovořilo například o návrhu zákona o hromadných žalobách, insolvenčním zákonu, preventivní restrukturalizaci, zákonu o ochraně oznamovatelů či o regulaci lobbingu.

Dalším důležitým tématem pracovní schůzky byl aktuální stav legislativních prací:

  1. novela trestního řádu,
  2. zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,
  3. novela vyhlášky o odborné justiční zkoušce.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek dále na pracovním jednání prodiskutoval s ostatními zástupci novelu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. 

Další témata pracovního jednání:

  1. Vymáhání justičních pohledávek Celní správou
  2. Jmenování nových soudců
  3. Systemizace soudců a zaměstnanců soudů pro rok 2024 včetně problematiky soudních sociálních pracovníků

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

29. května 2023