Agregátor obsahu Agregátor obsahu

03.01.2022 Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje omluvu Mgr. Ferdinandu Überallovi

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje omluvu jako náhradu nemajetkové újmy, která byla způsobena panu Mgr. Ferdinandu Überallovi, nar. 24.5.1977, v souvislosti s trestním řízením vedeným u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 47 T 7/2017. Náhrada nemajetkové újmy byla přiznána v rámci mimosoudního projednání dané právní věci pod sp.zn. MSP-3456/2020-ODSK-ODSK.

 

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Ferdinandu Überallovi, nar. 24. 5. 1977, za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení, v jehož důsledku bylo vedeno nejdříve Policií České republiky, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 a následně Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 v tzv. trestní věci Dopravní podnik jeho nezákonné trestní stíhání, a za nemajetkovou újmu, která mu nezákonným trestním stíháním vznikla, a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku nezákonného trestního stíhání došlo v jeho osobním, profesním a společenském životě.