Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.09.2022 Ministerstvo spravedlnosti zorganizovalo mezinárodní workshop k přeshraniční ochraně zranitelných osob

Zástupci členských států, odborníci z řad národních i mezinárodních institucí a renomovaní akademici diskutovali v Bruselu aktuální výzvy přeshraniční ochrany zranitelných dospělých osob napříč Evropskou unií.

V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se dne 20. září 2022 v Pražském domě v Bruselu uskutečnil mezinárodní workshop, jehož tématem byla přeshraniční ochrana zranitelných dospělých osob. Na akci podpořené Evropskou komisí se sešlo množství zástupců členských států, odborníků z řad institucí i akademiků, kteří mají bohaté zkušenosti s danou problematikou. Za zranitelné dospělé jsou považovány takové osoby, které z důvodu postižení, nedostatečně vyvinutých schopností nebo vysokého věku samy nedokáží účinně chránit své zájmy. Jejich situace se stává ještě tíživější, pokud se nacházejí na území cizího státu, případně v pozici uprchlíka.

Během diskuzí ve třech tematických panelech si účastníci vyměnili zkušenosti, jak je problematika přeshraniční ochrany dospělých osob řešena v různých členských státech EU, a to nejen v rovině institucionální, ale především v rovině právní. Debata se dále zaměřila na otázku, jak může Evropská unie v nejbližší době podpořit a případně doplnit tzv. Haagskou úmluvu o mezinárodní ochraně dospělých osob z roku 2000, aktuálně jediný právní nástroj obsahující komplexní právní rámec pro přeshraniční justiční spolupráci v této oblasti. V současnosti je však tako úmluva použitelná pouze v 10 členských zemích EU. Účastníkům byl představen návrh praktické příručky, jež má smluvním státům pomoci při aplikaci úmluvy a řešení konkrétních případů.

Z diskuzí jednoznačně vyplynulo, že ochrana zranitelných dospělých osob je problematikou, která nabývá na významu jednak s trendem stárnutí evropské populace, jednak s narůstající přeshraniční mobilitou osob napříč věkovými kategoriemi a v neposlední řadě rovněž kvůli uprchlické vlně, která zahrnuje primárně ženy, děti a další zranitelné skupiny. Mezinárodní právní rámec by proto měl být nastaven tak, aby příslušné orgány mohly efektivně reagovat na situace, kdy se zranitelné osoby ocitnou v zahraničí, tzn. zejména mít jednoznačná pravidla pro mezinárodní soudní příslušnost, pro určení rozhodného práva a především pro uznání cizích soudních rozhodnutí či veřejných listin.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

20. 9. 2022