Agregátor obsahu Agregátor obsahu

11.10.2023 Ministerstvo spravedlnosti znovu navrhne zvýšení odměn a náhrad advokátů

Přepracovaný návrh novely advokátního tarifu zpracovala během léta tohoto roku pracovní skupina Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory. Návrh byl rovněž projednán se zástupci justice, kteří vnímají potřebu navýšení odměn a náhrad advokátů v souvislosti s ekonomickým vývojem, a to i s ohledem na zajištění dostupnosti právních služeb i v jednotlivých regionech.

„Díky novele dojde ke zvýšení odměn a náhrad advokátů za poskytování právních služeb. Toto zvýšení má zejména zohlednit míru inflace a růst nákladů od posledního zvýšení. Musíme nastavit adekvátní podmínky pro výkon této profese, která je nezastupitelnou součástí práva na spravedlivý proces" uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„O finalizaci prací na novele advokátního tarifu jsme na konci září na poradě v Brně informovali předsedy krajských soudů. Na jejich názoru a pohledu na věc nám velmi záleží, protože zástupci justice mohou podat přínosné informace o konkrétních dopadech navrhovaných změn na praxi," uvedl náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Z tohoto důvodu byla zástupcům justice ještě před samotným připomínkovým řízením zaslána pracovní verze návrhu ke sdělení případných stanovisek. Teprve poté bude návrh novely advokátního tarifu odeslán do mezirezortního připomínkového řízení. 

Účinnost novely je plánována na 1. červenec 2024.

 

Mgr.Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

11. 10. 2023