Agregátor obsahu Agregátor obsahu

29.09.2023 Ministerstvo spravedlnosti zaslalo ke schválení vládou návrh na omezení přísedících

Návrh zákona o soudech, soudcích má za cíl zefektivnit soudní rozhodování. Návrh zákona přináší významné změny v oblasti účasti laického prvku na soudním rozhodování. Navrhovaná úprava je reakcí na praktické problémy spojené s účastí laických přísedících v soudním rozhodování. Administrativní zátěž soudů, nedostatečná účast přísedících na projednání a rozhodování, komplikace spojené se sestavováním soudního senátu a často nepřiměřeně dlouhé soudní řízení jsou výzvami, kterým čelí současný systém.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je opuštění podílu laických přísedících na rozhodování soudů v pracovněprávních sporech v občanském soudním řízení a v trestních řízeních před okresním soudem. Rozhodování v senátu za účasti přísedících bude do budoucna v trestním řízení před krajským soudem omezeno na skupinu nejzávažnějších trestných činů, mezi nimiž zůstávají především násilné trestné činy.

Záměrem úpravy je zachování účasti laického prvku pouze v těch případech, kdy je to důvodné, a tak vyhovět požadavkům aplikační praxe.

Ministerstvo spravedlnosti předložením tohoto návrhu naplňuje opatření z tzv. druhého antibyrokratického balíčku, který byl vládou schválen dne 14. června 2023.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

29. září 2023