Agregátor obsahu Agregátor obsahu

05.09.2022 Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo a odškodnilo paní Vlastu Parkanovou

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo a odškodnilo bývalou ministryni Vlastu Parkanovou za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení. Zároveň uznalo částečně nároky Vlasty Parkanové na peněžitou kompenzaci.

Při určení výše satisfakce byl zohledněn zejména masivní zásah do osobní a pracovní sféry paní Parkanové a to, že trestní stíhání bylo vedeno pro čin bezprostředně související s výkonem vysoké politické funkce.

V souladu s požadavkem Nejvyššího soudu ČR kladeným na posuzování zadostiučinění za trestní stíhání se Ministerstvo spravedlnosti snažilo provést komparaci s obdobnými případy, v nichž již soudy peněžitou satisfakci přiznaly. Zde je třeba otevřeně konstatovat, že srovnatelný případ Ministerstvo spravedlnosti ve své dosavadní databázi velmi těžce hledalo. V podstatě lze tvrdit, že nic takového vlastně dosud nebylo. Ministerstvo spravedlnosti vyhledalo několik obdobných případů osob činných ve veřejné sféře, trestně stíhaných pro srovnatelnou trestnou činnost, nicméně zde se buď jednalo o osoby v poněkud nižších pracovních (služebních) funkcích, případně nezákonný zásah netrval po tak dlouhou dobu jako v případě paní Parkanové, nebo zde nebyl shledán tak masivní zásah do osobní či pracovní sféry poškozených.  V některých jiných případech, které by i nesly obdobné znaky, nemohla být satisfakce srovnávána, neboť nároky byly uplatněny poškozenými opožděně.

Konkrétní částky s ohledem na ochranu osobních údajů nesdělujeme.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

5. 9. 2022