Agregátor obsahu Agregátor obsahu

11.11.2022 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Spolku Šalamoun

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Spolku Šalamoun, IČ 63837714, se sídlem U Mlýna 2232/23, Praha 4 – Záběhlice, že při projednání žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, došlo ve správním řízení vedeném u Ministerstva spravedlnosti pod sp. zn. MSP-211/2022-OSV-OSV ze strany místopředsedy Okresního soudu v Berouně a oddělení styku s veřejností Ministerstva spravedlnosti k porušení jeho základního práva na projednání věci v přiměřené lhůtě a bez zbytečných průtahů podle článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod („Úmluva") a článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod („Listina"), a základního práva na svobodu projevu a informace (v jeho časové dimenzi) podle článku 10 Úmluvy a článku 17 Listiny.

Ministerstvo spravedlnosti

11.11. 2022