Agregátor obsahu Agregátor obsahu

02.06.2023 Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Ferdinandu Überallovi

Ministerstvo spravedlnosti se omlouvá Mgr. Ferdinandu Überallovi, nar. 24. 5. 1977, za nezákonný postup Městského soudu v Praze spočívající v neoprávněném vydání příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody dne 26. 4. 2022 pod sp. zn. 45 T 10/2019, na základě kterého byl Mgr. Ferdinand Überall, nar. 24. 5. 1977, neoprávněně zadržený a dodaný do výkonu trestu odnětí svobody a dále za nemajetkovou újmu, která mu tímto nezákonným postupem vznikla.