Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.11.2021 Ministerstvo spravedlnosti reaguje na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu

V reakci na dnes zveřejněnou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Ministerstvo spravedlnosti konstatuje, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, ani jiné škodě na majetku. Mylně zaúčtované operace byly přeúčtovány na správné účty a nastaveny interní postupy k jejich předcházení u jednotlivých věcných útvarů.

Podle vyjádření NKÚ v rozsahu ostatních informací účetní závěrky podává ministerstvo věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to dle účetních předpisů pro některé vybrané účetní jednotky.

V průběhu kontroly se ministerstvo snažilo maximálně opravit zjištěné nesrovnalosti. Bohužel v rámci oprav došlo i k opravě správného účetního případu na základě mylně podané informace věcného útvaru. Tím vznikla NKÚ zmiňovaná nesprávnost ve výši 106 mil. Kč. Tato nesprávnost již nemohla být opravena z důvodu schválení a uzavření účetního období. Ministerstvo přijalo opatření týkající se předávání informací ohledně pořizování a identifikace nehmotného majetku, se kterým byli seznámeni odpovědní pracovníci. Ostatní zjištěné nesprávnosti byly způsobeny administrativním pochybením. Ministersvo spravedlnosti také upravilo postup účtování v oblasti časového rozlišení a cestovného.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

15. 11. 2021