Agregátor obsahu Agregátor obsahu

07.11.2022 Ministerstvo spravedlnosti reaguje na závěry NKÚ

V reakci na závěry NKÚ zveřejněné 7. listopadu 2022 uvádíme, že práce na zajištění specifických cílů stanovených strategií eJustice stále pokračují a na realizaci stěžejních projektů, které položí základy dalšímu rozvoji, je vynakládáno velké úsilí.

I přes to, že  „ze tří projektů prověřovaných NKÚ nefungoval v době ukončení kontroly ani jeden", jak uvádí tisková zpráva NKÚ, je nutné zmínit, že realizace uvedených projektů stále probíhá a Ministerstvo spravedlnosti předpokládá jejich úspěšné ukončení v následujících měsících či letech.

Projekt nového modulárního systému pro vedení justičního spisu, tzv. eSpis („Vývoj a implementace eISIR a jeho společných částí"), Ministerstvo spravedlnosti považuje za prioritu a nevyhnutelný cíl. 

Průtahy jsou vzniklé zejména objektivními skutečnostmi. Ty spočívají ve složitosti přípravy technického zadání klíčového informačního systému, administrativně náročného soutěžního dialogu. V neposlední řadě se jedná pro Ministerstvo spravedlnosti úspěšně skončeného správního řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Projekt „Vývoj a implementace eISIR a jeho společných částí" je aktuálně v realizaci a Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dodavatelem pracuje na dokončení projektu, respektive na převzetí a akceptaci systému, v termínu do konce roku 2023. 

Projekt elektronického monitoringu osob je pro resort justice významným projektem. Vzhledem k nutnému ukončení provozu systému z důvodu neplnění závazků ze strany dodavatele, připravuje Probační a mediační služba veřejnou zakázku na realizaci nového řešení elektronického monitoringu osob, přičemž reflektuje zkušenosti získané z dosavadního fungování. 

Ministerstvo spravedlnosti nemůže souhlasit s tvrzením, že by nemělo jasnou představu o realizaci strategických cílů. Provedli jsme několik organizačních změn k rozdělení kompetencí pro realizaci projektů uvnitř úřadu. Postupovali jsme tak, aby se předešlo nekoncepčním pořizováním hardwaru a softwaru a snažili jsme se dodat nejprve důležité základní stavební kameny jako je výše uvedený projekt „Vývoj a implementace eISIR a jeho společných částí". Nízké čerpání finančních prostředků v uvedených letech je způsobeno posouváním realizace jednotlivých projektů, a tedy v okamžiku ukončování projektů tak logicky dojde i k čerpání alokovaných finančních prostředků.

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti

07.11. 2022