Agregátor obsahu Agregátor obsahu

01.11.2019 Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu trestního zákoníku reagující na fenomén tzv. zahraničních bojovníků

Vláda schválila novelu trestního zákoníku, která zavádí nový trestný čin účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Cílem návrhu je napravit současný stav, kdy není možné účast v takové skupině trestněprávně postihnout. Za spáchání tohoto trestného činu může být uložen trest odnětí svobody až na pět let.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby byla účast na činnosti nestátní ozbrojené skupiny v ozbrojeném konfliktu na území jiného státu trestná. Touto účastí se myslí nejen zapojení se do vlastní bojové činnosti, ale už i některá přípravná jednání. Jde například o poskytování a přijímání výcviku, cestování do jiného státu nebo do České republiky za účelem zapojení se do bojové činnosti nebo za účelem výcviku.

Po návratu do vlasti představují tyto osoby vysoké bezpečnostní riziko. „Tyto osoby si během své účasti v dané skupině osvojí řadu vojenských praktik s rizikem jejich využití po svém následném návratu do České republiky," zdůvodnila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Návrh zákona vychází ze závěrů analýzy „Zhodnocení možností trestního postihu činnosti zahraničních (teroristických) bojovníků", která byla vypracovaná na základě Auditu národní bezpečnosti a projednaná vládou v lednu letošního roku.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

1. 11. 2019