Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.08.2021 Ministerstvo spravedlnosti představilo Výroční statistickou zprávu za rok 2020

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila novou statistickou zprávu o stavu české justice za rok 2020.

I oblast soudnictví byla v loňském roce ovlivněna epidemiologickou situací a zavedením vládních restrikcí v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19.  Pandemie měla především dopad na nápad a v mnoho agendách došlo k poklesu.

U okresních soudů mírně poklesl nápad v civilní agendě, výrazně nápad poklesl v trestní agendě u méně závažných trestných činů a opatrovnické agendě. Naopak došlo k nárůstu v agendě elektronického platebního rozkazu, kdy soudy v roce 2020 obdržely o 17 % věcí více, než v roce 2019.

U krajských soudů pak poklesly nápady ve všech agendách, včetně insolvenční. Výjimku tvoří pouze trestní agenda v I. stupni u závažné kriminality. Ve správním soudnictví se krajské soudy v míře vyřizování výrazně zlepšily, problémy stále přetrvávají u Nejvyššího správního soudu.

Poklesy nápadu byly kompenzovány poklesem produktivity soudů v důsledku zavedení mimořádných opatření, došlo proto ke stagnaci či mírnému zvýšení délek řízení, ale celková míra vyřizování je stále uspokojivá.

„Těší mě, že při srovnání délky sporných civilních a obchodních věcí u soudů prvních stupňů zaujímá Česká republika šestou příčku z 27 států Evropské unie." uvedla Marie Benešová.

Podrobnější informace naleznete zde a celou Výroční statistickou zprávu je možné nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE.

 

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

13. 8. 2021