Agregátor obsahu Agregátor obsahu

01.11.2023 Ministerstvo spravedlnosti předkládá novelu kárného řádu pro soudce, státní zástupce a soudní exekutory

Ministerstvo spravedlnosti, dnes 31. října 2023, zaslalo vládě k projednání novelu zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (kárný řád). Ministerstvo spravedlnosti předložením tohoto návrhu naplňuje další bod z Programového prohlášení vlády.

„Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že přijme opatření k posílení odpovědnosti státních zástupců. Předložením kárného řádu, a již ve sněmovně projednávaného zákona o státním zastupitelství, jednak plníme náš závazek a také jeden z milníků Národního plánu obnovy (NPO). Díky tomu bude moci ČR z NPO čerpat cca 3 mld. Kč," uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Cílem novely zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů je vedle posílení odpovědnosti soudců, státní zástupců a soudních exekutorů i posílení práva na spravedlivý proces, a to zavedením instančního přezkumu na základě opravného prostředku – odvolání. Dále je cílem zvýšení efektivity kárných řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.

Novela zákona by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2025, ustanovení potřebná pro tvorbu nových kárných senátů by měla být účinná od 1. července 2024.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR

31. října 2023