Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.07.2021 Mimořádné odměny pro příslušníky Vězeňské služby ČR

Vláda ČR dne 19. července 2021 schválila mimořádné finanční ohodnocení příslušníků Vězeňské služby ČR za nasazení v obtížných podmínkách během pandemie COVID-19.

Podařilo se mi včera na jednání vlády prosadit mimořádné ohodnocení také pro příslušníky Vězeňské služby, na které se často zapomíná. A přitom to byli právě oni, kteří se v první linii spolu se zdravotníky zasloužili o to, že se COVID-19 ve věznicích nijak masově nešířil a nezpůsobil tak vážné problémy. Odměny si zaslouží a k tomu od nás všech veliký dík za práci, kterou odvedli a odvádí," poděkovala příslušníkům Vězeňské služby ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Epidemiologická situace ve vězeňských zařízeních je vzhledem ke kolektivnímu ubytování a vysoké kumulaci vězněných osob v omezeném prostoru obzvláště náchylná k šíření infekčního onemocnění. Výkon služby je v takovém prostředí velmi rizikový.

Odměny ve výši 20 000 Kč slouží jako poděkování a ocenění příslušníků Vězeňské služby ČR za odvážnou a obětavou práci během pandemie nemoci COVID-19 za situace zvýšeného rizika na zdraví příslušníků. Vzhledem k povaze jejich práce, která je pro naši společnost naprosto nezbytná a prioritní, plní tato odměna i funkci motivačního prvku, aby nedocházelo ke fluktuaci příslušníků a naopak došlo k jejich stabilizaci. Na jejich činnost jsou kladeny vysoké nároky, a to jak v oblasti povinného vzdělání, fyzické náročnosti, tak i v oblasti psychické odolnosti.

Příslušníci bezpečnostních sborů nemají nárok na náhradní volno, ani poměrnou část platu za přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konaný v době krizového stavu. Mimořádná odměna tak bude i částečnou kompenzací za takto vykonanou službu v době nouzového stavu.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

20. 7. 2021