Agregátor obsahu Agregátor obsahu

20.10.2023 Mezinárodní odbor civilní zorganizoval konferenci k přeshraničnímu doručování a dokazování

Ve dnech 16. – 17. října 2023 se v pražském Hotelu Diplomat uskutečnila konference Vnitřní soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních organizovaná mezinárodním odborem civilním Ministerstva spravedlnosti, která se zaměřila na problematiku přeshraničního doručování a dokazování.

Akce se konala v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou komisí na podporu této sítě, jejímž cílem je zajišťovat účinné zapojení České republiky do Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Během dvoudenního programu měli účastníci možnost diskutovat a vyměnit si zkušenosti se spoluprací na základě revidovaných evropských nařízení o doručování a dokazování v občanských a obchodních věcech z roku 2020, která s účinností od července loňského roku přinesla v této oblasti řadu novinek a změn. Vedle podrobného představení nové úpravy se diskuze dále zaměřila mimo jiné na právní a praktické aspekty související problematiky pomoci při zjišťování adres pro doručování písemností a dokazování prostřednictvím videokonference.

Zvláštní pozornost byla věnována aktuálnímu tématu digitalizace přeshraniční justiční spolupráce v rámci EU, jakož i judikatuře Soudního dvora Evropské unie z poslední doby. Zdůrazněna byla také role Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a možnosti asistence, které soudům v případě obtíží při přeshraničním doručování a dokazování nabízí. Samostatným významným bodem diskuze byly rovněž aktuální výzvy při doručování a dokazování ve vybraných nečlenských státech EU.

Setkání se zúčastnilo na 50 účastníků z řad soudců napříč Českou republikou a soudní soustavou spolu se zástupci Ministerstva spravedlnosti.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

20. října 2023