Agregátor obsahu Agregátor obsahu

15.11.2022 Kolegium expertů zhodnotilo aktuální posun ve výkonu odsuzujících českých rozsudků štrasburského soudu

Poradní orgán vládního zmocněnce dnes na svém osmém zasedání projednal stav výkonu rozsudků a rozhodnutí vydaných mezinárodními orgány v oblasti lidských práv vůči České republice. Kolegium podpořilo navazující praktické kroky u jednotlivých případů. U několika věcí bude třeba navrhnout či přijmout změnu legislativy.

„Posláním Kolegia je projednat návrh postupu po vydání odsuzujícího rozsudku štrasburským soudem proti České republice. Vždy se zvažuje, zda bude třeba přijmout obecná opatření, a případně jak mají vypadat. Ke každému rozsudku Kolegium přijme doporučení, která slouží jako podklad a nasměrování pro navazující jednání dotčených orgánů na pracovní úrovni," uvedl zástupce vládního zmocněnce Petr Konůpka.

Kolegium expertů pro výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva je poradním orgánem vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před štrasburským soudem. Jedná se o unikátní orgán složený ze zástupců všech ministerstev, vrcholných soudů, poslanecké sněmovny i senátu, kanceláře veřejného ochránce práv, Nejvyššího státního zastupitelství, expertů z občanské společnosti, právnických fakult i zástupců nevládních organizací.

Fungování mechanismu Kolegia expertů má velký význam pro účinnou implementaci odsuzujících rozsudků a rozhodnutí mezinárodních orgánů ochrany lidských práv vydaných vůči České republice. Poprvé jej kancelář vládního zmocněnce Ministerstva spravedlnosti svolala v roce 2015 a od té doby se schází jedenkrát až dvakrát ročně. Mezi jeho zasedáními fungují pracovní skupiny ke konkrétním rozsudkům, kde dotčené orgány a experti hlubší problémy řeší dopodrobna a navrhují konkrétní řešení.

Fungování Kolegia expertů představil zástupce vládního zmocněnce Petr Konůpka nedávno také na mezinárodní konferenci European Implementation Network k (ne)implementaci rozsudků Evropského soudu pro lidská práva v červnu 2022. Jeho vystoupení v zahajovacím panelu můžete zhlédnout ze záznamu konference.

O složení Kolegia expertů a jeho jednáních si více můžete přečíst na tomto odkazu.

zasedání Kolegia expertů

Kancelář vládního zmocněnce

15. listopadu 2022