Agregátor obsahu Agregátor obsahu

14.12.2021 Jednání rady pro spravedlnost a vnitřní věci (část spravedlnost), Brusel, 10.12.2021

V pátek 10. prosince 2021 se v Bruselu sešli ministři spravedlnosti členských zemí EU na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci na posledním jednání během slovinského předsednictví. Ministryni spravedlnosti na jednání zastoupil náměstek pro řízení sekce legislativní Mgr. Michal Franěk.

Ministři si nejdříve vyslechli zprávu o postupu projednávání návrhu nařízení o evropských příkazech k vydání a k uchování elektronických důkazů v trestním řízení, kde slovinské předsednictví usilovně pracovalo na nalezení kompromisu mezi pozicí Rady a Evropského parlamentu.

Evropská komise informovala o aktuálním stavu jednání o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), které je vedeno v rámci ad hoc vyjednávací skupiny Řídícího výboru pro lidská práva Rady Evropy. Největšího pokroku bylo dosud dosaženo v oblasti specifických mechanismů v rámci řízení před Evropským soudcem pro lidská práva, které mají zabránit výkladu unijního práva tímto soudem a zásad vzájemné důvěry, kde je v zásadě připraven přijatelný kompromis. V dalších oblastech budou jednání dále pokračovat.

Ministři si vyměnili názory na řešení otázek souvisejících se zachováním právního státu v době probíhající pandemie COVID-19. Slovinské předsednictví se dotazovalo na možnosti soudního přezkumu mimořádných opatření vnitrostátními soudy a také na osvědčené postupy pro zajištění odolnosti vnitrostátních soudních systémů v dobách krizí. Náměstek Franěk prezentoval zkušenosti České republiky jak se soudním přezkumem jednotlivých opatření, tak s postupnou digitalizací, která zajistí odolnost soudních systémů i v dobách jiných krizí, než kterou společnost prochází v současnosti.

Během oběda ministři diskutovali možnosti boje proti nenávistných verbálním projevům a trestnými činům z nenávisti. Ministři se shodli na nutnost rychle reagovat na nenávistné projevy zejména na internetu, a to vzhledem k rychlosti šíření a zdánlivou anonymitu.

Ministři byli dále informováni o aktuálním stavu a aktivitách Úřadu evropského veřejného žalobce, výroční zprávě o uplatňování Listiny základních práv EU za r. 2021: ochrana základních práv v digitálním věku, a také informaci slovinského předsednictví ze zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a západního Balkánu dne 2. a 3. prosince t.r. Na konci jednání prezentovala Francie priority svého nadcházejícího předsednictví.

Ministerstvo spravedlnosti

13.12. 2021