Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpráva má aktualizovanou verzi zde.

Současná protiepidemická opatření prozatím umožňují realizovat zkoušky v níže uvedených termínech. Pro aktuální informace je nezbytné průběžně sledovat informace na této webové stránce a aktuálně platná opatření Vlády ČR.

Uchazeči, kteří jsou pozváni na níže uvedené termíny, jsou povinni předložit negativní antigenní test vždy s pondělním datem před zahájením písemné části zkoušky a následně čtvrtečním datem před zahájením ústní části zkoušky. Uchazeči jsou dále povinni používat po celý průběh konání zkoušek respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu.

S ohledem na přetrvávající velmi nepříznivou situaci související s pandemií onemocnění Covid-19, v zájmu ochrany zdraví uchazečů, zkušebních komisařů, jakož i zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti, a rovněž s přihlédnutím k nedostatku zkušebních komisařů (který bezprostředně souvisí s aktuální pandemickou krizí), rozhodlo Ministerstvo spravedlnosti o posunutí termínu zahájení odborných justičních a závěrečných zkoušek na 2. března 2021.

Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 19. – 22. 1. 2021, je termín zkoušek přesunut na 2. 3. – 5. 3. 2021.

Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 26. – 29. 1. 2021, je termín zkoušek přesunut na 9. 3. – 12. 3. 2021.

Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 2. – 5. 2. 2021, je termín zkoušek přesunut na 16. 3. – 19. 3. 2021.

Pro uchazeče, kteří byli pozváni na termín 16. – 19. 2. 2021, je termín zkoušek přesunut na 23. 3. – 26. 3. 2021.

Tyto termíny jsou stanoveny s výhradou aktuální epidemiologické situace a budou ze strany Ministerstva spravedlnosti potvrzeny nejméně 7 kalendářních dní před jejich konáním.

Podrobné informace naleznete ZDE