Agregátor obsahu Agregátor obsahu

01.01.2022 Hledá se dodavatel pro novou lidskoprávní databázi a web: MSp vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci

Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva Ministerstva spravedlnosti plánuje v následujících letech vytvořit nový webový portál a unikátní vyhledávací databázi judikatury z oblasti lidských práv, která výrazně usnadní práci soudcům, advokátům i úředníkům. Pro tento záměr připravuje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Vytvoření a podpora webového portálu o lidských právech", pro kterou nyní vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci (PTK).

Předmětem zakázky je vytvoření díla, jehož odhadovaná maximální cena je 2 miliony Kč bez DPH, a následné zajištění poskytování služeb údržby, podpory a rozvoje webového portálu se samostatným naceněním.

Dokončení a předání díla se předpokládá během první poloviny roku 2023.

Technické zadání k zakázce, které bude předmětem PTK, je rozděleno do tří následujících souborů (odkazy ke stažení):

Návrhy smluv (odkazy ke stažení):

Návrh kvalifikačních a hodnotících kritérií veřejné zakázky (odkazy ke stažení):

V rámci PTK chce Ministerstvo spravedlnosti ověřit především následující dotazy:

  • Je reálná cena zakázky? Odpovídá požadovanému plnění včetně prací na databázové části a automatizacích?
  • Je navržený harmonogram zpracování zakázky reálný?
  • Je popsané technické řešení pochopitelné a realizovatelné, a to včetně databázové části?
  • Je kapitola věnující se automatizacím srozumitelná? Máte jasnou představu o náročnosti a objemu prací k automatizacím?
  • Je uvažované nastavení realizačního týmu odpovídající předmětu plnění zakázky?
  • Je zvažované hodnocení podle dílčích kritérií (nabídková cena 50 % a realizační tým 50 %) odpovídající?
  • Jaká případná významná rizika v realizaci zakázky spatřujete?
  • Máte případné další podněty a návrhy k připravované veřejné zakázce?

 

PTK – organizační informace

Kdy a kde: úterý 11. ledna 2022 od 10:00 online

Link k online jednání obdrží registrovaní zájemci.

Registrovat k PTK se zájemci mohou do 7. ledna 2022 na e-mailové adrese projektového manažera Ing. Petra Fanty: pfanta@msp.justice.cz

Projekt je spolufinancován z Norských fondů.