Agregátor obsahu Agregátor obsahu

13.10.2022 Evropská komise pro efektivitu justice zveřejnila Hodnotící zprávu - Hodnotící cyklus 2022 (údaje za rok 2020)

Hodnotící zpráva Evropské komise pro efektivitu justice (CEPEJ) ze dne 5. října 2022 srovnává údaje a analyzuje fungování soudních systémů 44 evropských států a 3 pozorovatelských států (Izrael, Kazachstán a Maroko), což umožňuje měřit jejich efektivitu a kvalitu.

Cílem zprávy, která v současném hodnotícím cyklu využívá údaje z roku 2020, je podat přehled o situaci evropských soudních systémů. Spíše než hodnocení soudních systémů v Evropě, které by bylo vědecky nepřesné, umožňuje porovnání srovnatelných zemí nebo skupin zemí a rozlišuje trendy podle analyzovaného ukazatele (státy s občanským právem a zvykovým právem, země určitého regionu či jiné), geografických kritérií (velikost, počet obyvatel) nebo ekonomických kritérií (úrovně HDP v eurozóně nebo mimo ni atd.)

Česká republika v roce 2020 vynaložila na rozpočet soudního systému 690 288 251 €, což je 64,5 € na obyvatele.  Narozdíl od evropského trendu se počet soudců a státních zástupců na 100 000 obyvatel mírně snížil mezi roky 2010 a 2020, ale stále je výrazně nad mediánem zemí Rady Evropy (zejména států s 28,1 soudci na 100 000 obyvatel). Ženy v ČR tvoří většinu mezi soudci (60 %) a státními zástupci (54 %), ale nikoli mezi advokáty (40 %). Pokud jde o vedoucí role, podíl žen mezi vedoucími státních zastupitelství se od roku 2012 snížil ze 45 % na 40 %, ale zvýšil se z 37 % na 46 % mezi předsedy soudů.

V oblasti využívání ICT v justici došlo v ČR k výraznému nárůstu o 0,8 bodu od předchozího cyklu především díky zlepšení elektronické komunikace, ale také nové online databáze soudních rozhodnutí soudů prvního stupně, která obsahuje možnost vyhledávání judikatury ESLP.

Celá zpráva je k nahlédnutí zde.

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

13.10. 2022